Selecteer een pagina

Gitaarschool Dordrecht en de leerling sluiten een lesovereenkomst aangaande de volgende zaken.

1. De eerste proef/kennismakingsles is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

2. De leerling heeft recht op (twee)wekelijks de afgesproken lesduur gedurende het gehele cursusjaar met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen die aan de leerling bij aanvang van de lessen zullen worden medegedeeld.

3. Als de leerling niet in de gelegenheid is een les te volgen, kan deze les niet worden ingehaald en wordt niet in mindering gebracht in het cursusgeld tenzij dit expliciet met de docent is afgesproken.

4. Als de leraar niet in de gelegenheid is les te geven, wordt de les ingehaald of wordt de les in mindering gebracht op het cursusgeld of er wordt voor passende vervanging van de docent gezorgd.

5. Het lesgeld is gebaseerd op een cursusjaar rekening houdend met bepaling 2. Het lesgeld kan per maand, per kwartaal, per ½ jaar of per jaar worden voldaan. Voor 2 wekelijkse lessen dient er per kwartaal of langere termijn betaald te worden.

6. Bij inschrijving wordt eenmalig €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

7. Het lesgeld moet per bank worden voldaan.

8. Het lesgeld wordt binnen de eerste 2 weken van de maand gefactureerd, de betalingstermijn is 14 dagen.

9. Eventuele kosten met betrekking tot de invordering van het lesgeld zijn voor rekening van de leerling.

10. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk via ondertekende brief of email worden medegedeeld.

11. Vooruit betaalde lestermijnen worden niet gerestitueerd.