Selecteer een pagina

Gitaarschool Dordrecht en de hierna te noemen leerling sluiten een lesovereenkomst aangaande de volgende zaken.

1. De eerste proef/kennismakingsles is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

2. De leerling heeft recht op wekelijks de afgesproken lesduur gedurende het gehele cursusjaar met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen die aan de leerling bij aanvang van de lessen zullen worden mede gedeeld.

3. Als de leerling niet in de gelegenheid is een les te volgen, kan deze les niet worden ingehaald en wordt niet in mindering gebracht in het cursusgeld.

4. Als de leraar niet in de gelegenheid is les te geven, wordt de les ingehaald of wordt de les in mindering gebracht op het cursusgeld of er wordt voor passende vervanging van de docent gezorgd.

5. Het lesgeld is gebaseerd op een cursusjaar rekening houdend met bepaling 2. Het lesgeld kan per maand, per kwartaal, per ½ jaar of per jaar worden voldaan.

6. Bij inschrijving wordt eenmalig €15,- in rekening gebracht i.v.m. administratiekosten.

7. Het lesgeld moet per bank worden voldaan.

8. Het lesgeld moet worden voldaan in de eerste 2 weken van elke maand wanneer er gekozen word voor maandelijkse betaling of bij aanvang van iedere nieuwe termijn.

9. Bij niet tijdige betaling van een betalingstermijn (14 dagen na de dagtekening van de factuur) wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

10. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering uit handen gegeven.

11. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het lesgeld zijn voor rekening van de leerling.

12. Indien de leerling wil stoppen met de lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk via ondertekende brief of email worden mede gedeeld.

13. Wanneer contractueel de periode van de lesduur/periode anders is overeen gekomen zal het contract preveleren boven punt 12.

14. Vooruit betaalde lestermijnen worden niet gerestitueerd.