Selecteer een pagina

Vakantie

 

Per cursusjaar worden er 39 lessen gegeven.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie

22/10

t/m

30/10

Kerstvakantie

24/12

t/m

09/01

Voorjaarsvakantie

25/02

t/m

05/03

2e Paasdag & Hemelvaartsdag

Meivakantie

10/04

22/04

 

t/m

 18/05

07/05

2e Pinksterdag

 29/05

Zomervakantie

08/07

t/m

20/08